Svetovna liga za hipertenzijo - World Hypertension League (WHL)

Svetovna liga za hipertenzijo je neprofitna, nedržavna organizacija sestavljena iz prostovoljcev, ki stremijo k izobrazbi svetovne populacije o preventivi in pomembnosti urejenosti krvnega tlaka. Sestavlja jo 60 nacionalnih združenj za hipertenzijo, med katerimi smo tudi mi.