Strokovni sestanki Združenja za arterijsko hipertenzijo

Vsakoletno prirejamo srečanje poimenovano Strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo na katerem predavajo tako domači kot tuji strokovnjaki na področju kardiovaskularnih obolenj in hipertenzije. Na tej strani lahko najdete zadnje novice in povezave do prijave na srečanje.

Program XXVIII. strokovnega srečanja Združenja za arterijsko hipertenzijo, 2019
Vabilo na XXVIII. strokovno srečanje Združenja za arterijsko hipertenzijo, 2019

 

Srečanje je brez kotizacije.

Podaljšanje licence za zdravnike:
Zdravniška zbornica Slovenije dodeljuje udeležencem strokovnega sestanka 6 kreditnih točk (Obvestilo vlagatelju predloga za oceno strokovnih vsebin, št. 1103-3663/2019, z dne 5.11.2019).

Podaljšanje licence za farmacevtske delavce:
Lekarniška zbornica Slovenije je pasivni udeležbi magistra farmacije na strokovnem sestanku podelila 7,5 licenčnih točk (Ocena strokovnega izpopolnjevanja, št. 623-90/2019-2, z dne 30.10.2019).

Podaljšanje licence za medicinske sestre oz. medicinske tehnike:
Zbornica zdravstvene in babiške nege je pasivnim udeležencem na strokovnem sestanku dodelila 9 licenčnih točk (Št. sklepa: I-2019-0855-0855 z dne 21.11.2019)

Kongresi

Kongresi na temo hipertenzije in kardiovaskularnih obolenj v tujini in doma.