Strokovni sestanki Združenja za arterijsko hipertenzijo

Vsakoletno prirejamo srečanje poimenovano Strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo na katerem predavajo tako domači kot tuji strokovnjaki na področju kardiovaskularnih obolenj in hipertenzije. Na tej strani lahko najdete zadnje novice in povezave do prijave na srečanje.

Preliminarni program

Kongresi

Kongresi na temo hipertenzije in kardiovaskularnih obolenj v tujini in doma.