Strokovni sestanki Združenja za arterijsko hipertenzijo

Vsakoletno prirejamo srečanje poimenovano Strokovni sestanek Združenja za arterijsko hipertenzijo na katerem predavajo tako domači kot tuji strokovnjaki na področju kardiovaskularnih obolenj in hipertenzije. Na tej strani lahko najdete zadnje novice in povezave do prijave na srečanje.

Petek, 1. december 2023

Zbornik XXXII. strokovnega sestanka Združenja za arterijsko hipertenzijo
Zbornik XXXII. strokovnega sestanka Združenja za arterijsko hipertenzije
Medicinske sestre in zdravstveni tehniki
Program XXXII. strokovnega sestanka Združenja za arterijsko hipertenzijo

Kongresi

Kongresi na temo hipertenzije in kardiovaskularnih obolenj v tujini in doma.

There are no upcoming events at this time.