Svetovna liga za hipertenzijo – World Hypertension League (WHL)

Svetovna liga za hipertenzijo je neprofitna, nedržavna organizacija sestavljena iz prostovoljcev, ki stremijo k izobrazbi svetovne populacije o preventivi in pomembnosti urejenosti krvnega tlaka. Sestavlja jo 60 nacionalnih združenj za hipertenzijo, med katerimi smo tudi mi.

Več informacij za strokovno javnost lahko dobite pod zavihkom Za strokovno javnost>Svetovna liga za hipertenzijo, kjer objavljamo tudi WHL obkrožnice, dostopne le članom organizacije.