Združenje za arterijsko hipertenzijo je izdalo strokovno knjižico o metodah merjenja krvnega tlaka v ambulanti in zunaj nje.
Knjižica je prirejen prevod usklajenega dokumenta “Praktične smernice 2021 Evropskega združenja za arterijsko hipertenzijo za merjenje krvnega tlaka v ambulanti in zunaj nje”:

Stergiou GS, Palatini P, Parati G, O’Brien E, Januszewicz A, Lurbe E, et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. Journal of Hypertension 2021; 39: 1293-302. DOI:10.1097/HJH.0000000000002843.

Za pomoč pri oblikovanju knjižice in tisku tiskane izdaje se zahvaljujemo Krki d.d., tovarni zdravil, Novo mesto.

 

Knjižica o merjenju krvnega tlaka v ambulanti in zunaj nje
Shematski prikaz merjenja krvnega tlaka v ambulanti (poster)
Dnevnik meritev krvnega tlaka doma - za diagnostiko arterijske hipertenzije ali preverjanje urejenosti krvnega tlaka pri zdravljenih bolnikih
Osnoven dnevnik preiskovanca pri celodnevnem spremljanju krvnega tlaka v 24 urah