Povabilo na oddajo abstrakta – do 29.5.2022

Povabilo na pošiljanje abstraktov – do 29.5.2022