Svetovni dan hipertenzije

Svetovni dan hipertenzije

Svetovni dan hipertenzije in Mesec meritev maj je uvedla Svetovna liga za hipertenzijo, z namenom povečati zavedanje svetovne populacije o nevarnostih visokega krvnega tlaka.

V sklopu  svetovne  akcije sodelujejo od 1. do 31. maja 2019 zdravstvene ustanove in lekarne, ki po celotni Sloveniji opravljajo brezplačne meritve krvnega tlaka.

Svetovna liga za hipertenzijo

Svetovna liga za hipertenzijo – World Hypertension League (WHL)

Svetovna liga za hipertenzijo je neprofitna, nedržavna organizacija sestavljena iz prostovoljcev, ki stremijo k izobrazbi svetovne populacije o preventivi in pomembnosti urejenosti krvnega tlaka. Sestavlja jo 60 nacionalnih združenj za hipertenzijo, med katerimi smo tudi mi.

Več informacij za strokovno javnost lahko dobite pod zavihkom Za strokovno javnost>Svetovna liga za hipertenzijo, kjer objavljamo tudi WHL obkrožnice, dostopne le članom organizacije.