COVID-19 in zdravljenje z zaviralci konvertaze angiotenzina (ACE) ali blokatorji angiotenzinskih receptorjev (ARB)

Skupno stališče Združenja kardiologov Slovenije in Združenja za arterijsko hipertenzijo pri Slovenskem zdravniškem društvu

Informacije sorodnih mednarodnih združenj za hipertenzijo ali kardiologijo o bolnikih s hipertenzijo ali srčno-žilnih bolnikih:
Evropsko združenje za kardiologijo (ESC, angleščina)
Evropsko združenje za hipertenzijo (ESH, angleščina)
Mednarodno združenje za hipertenzijo (ISH, angleščina)

Več informacij o koronavirusu COVID-19:
Narodni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC, angleščina)
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, angleščina)