PREDGOVOR UREDNIKOV

Od četrte izdaje Arterijske hipertenzije je minilo pet let. V tem času se je pogled na arterijsko hipertenzijo v marsičem spremenil. Nove smernice za obravnavo bolnikov s to boleznijo – najprej ameriške (JNC VI), ki so izšle jeseni 1997 kmalu potem, ko je bila naša četrta izdaja napisana, in nato na začetku leta 1999 še mednarodne smernice (WHO/ISH) – so uvedle oceno absolutnega srčnožilnega tveganja kot ključno opravilo v diagnostiki hipertenzije. Sledile so jim nacionalne slovenske smernice leta 2000. Šele na podlagi ocene absolutnega srčnožilnega tveganja se odločamo o terapevtskem pristopu. V primerjavi s prejšnjimi smernicami prej posežemo po zdravilih. Peta izdaja Arterijske hipertenzije, ki je namenjena istemu krogu bralcev kot prejšnja, predstavlja sporočila omenjenih smernic, v terapevtskem delu pa je šla še naprej. Prinaša trenutno najnovejše poglede na nadzor hipertenzije z zdravili.

 

Knjiga je še vedno klinično usmerjena. Ker smo v obdobju medicine, ki temelji na dokazih, se avtorji nismo mogli izogniti številnim velikim raziskavam, v katerih je raziskovalcem uspelo dokazati koristi zdravljenja, to je zmanjšanje zbolevnosti in umrljivosti. V središču naše pozornosti je bolnik – posameznik in ne neko povprečje množice bolnikov. Naš konkretni bolnik je večinoma res povprečen in bo zato zanj večinoma veljala medicina, ki temelji na dokazih, vendar vedno ni tako. Lahko sodi na en ali drugi konec Gaussove krivulje. Zato ga moramo obravnavati individualno, medicina, ki temelji
na dokazih, pa nam je le v pomoč za splošno orientacijo. Pove nam, katere rešitve so za večino bolnikov najprimernejše.

Krog piscev knjige sva razširila in delno tudi spremenila. Večjo težo kot prej ima terapevtsko delo. Krog sodelavcev zunaj Ljubljane je večji z razširitvijo na Interno kliniko v Mariboru, Golnik in SB Šempeter. Tudi tujih sodelavcev je več. Prispevka dveh, o epidemiologiji (dr. Strasser) in patofiziologiji hipertenzije (prof. dr. Julius) smo ponatisnili. Nekaj poglavij je povsem novih. Večina preostalih je spremenjenih ali vsaj posodobljenih. Bralec bo morda začuden, ko bo nekatere stvari prebral na več mestih v knjigi. Verjetno bo opazil tudi različne poglede avtorjev. Knjiga ni zasnovana kot monolitni učbenik. Bralec bo gotovo opazil, da so pogledi na zdravljenje hipertenzije z zdravili v Sloveniji nekoliko drugačni kot na Hrvaškem. Poleg že omenjenih tujih avtorjev velja omeniti prof. dr. Rumboldta iz Splita, ki je glavni mnenjski voditelj na področju hipertenzije na Hrvaškem, in našega prijatelja prof. dr. Fagarda, predstojnika znanega centra za hipertenzijo v Leuvenu (Belgija). Recenzorja sta zelo ugledna slovenska zdravnika s področja srčnožilne medicine, ki imata tudi zelo pomembni mesti v dveh strokovnih združenjih slovenskih zdravnikov.

Farmacevtska hiša LEK d. d. iz Ljubljane je tako kot pred petimi leti tudi sedaj vsestransko priskočila na pomoč pri peti izdaji Arterijske hipertenzije. Omogočila je tudi izdajo nacionalnih smernic. Zato si zasluži kot glavni podpornik naših izobraževalnih programov veliko priznanje in zahvalo.

Dosedanje izdaje Arterijske hipertenzije so bile vsaka v svojem času dobro sprejete. Vsaj takšen sprejem želiva tudi peti izdaji.

Ljubljana, december 2002

urednika

Nazaj