PREDGOVOR

Po dobrih štirih letih je pred nami nova izdaja arterijske hipertenzije: tematsko posodobljena, razširjena, okrepljena z novimi sodelavci, vendar kot vse dosedanje izdaje še vedno izrazito klinično usmerjena. Osnovna zgradba knjige se ni spremenila. Nekatera manjša poglavja iz prejšnjih izdaj smo priključili večjim, uvedli pa smo nekatera nova. Prvič sodelujejo trije zelo priznani strokovnjaki s področja hipertenzije iz tujine. Tudi krog domačih piscev je geografsko širši kot doslej in ni več omejen samo na Ljubljano. Recenzorja sta znana univerzitetna profesorja, ki jima je bila in je arterijska hipertenzija stalnica v njunem delu. Urednika sva klinična zdravnika, ki sva vsak po svoji strani odgovorna za to strokovno področje v državi.

Knjigo namenjamo vsem, ki jih zanima globlji klinični pristop k širokemu problemu arterijske hipertenzije. Nismo težili za tem, da bi bila učbenik, ker je za ta namen premalo obširna, čeprav jo bo morda kdo uporabil tudi za to.

Arterijska hipertenzija v razvitem svetu, in na srečo tudi pri nas, že nekaj časa ni več le obrobni problem kardiologije in/ali nefrologije, ampak je postala samostojno multidisciplinarno področje, kamor se poleg teh dveh subspecialnosti interne medicine vpletajo še druge stroke, ki večinoma ne spadajo v interno medicino: splošna medicina, endokrinologija, intenzivna in urgentna medicina, angiologija, nuklearna medicina, klinična farmakologija, toksikologija, radiologija, pediatrija, nevrologija, porodništvo, urologija, kardiovaskularna kirurgija, anesteziologija, okulistika, epidemiologija, zdravstvena higiena; zdravstvena ekonomika in še katera. Posebej ne omenjava bazičnih strok, saj le-te pri nas na tem področju niso opazno aktivne.

Farmacevtska industrija je naš stalni spremljevalec. Ne smemo namreč pozabiti, da ima hipertenzijo okoli 20 % odraslih prebivalcev naše države. Doprinos farmacevtskih hiš, v prvi vrsti domačih dveh, k razvoju naše stroke je zelo velik na vseh področjih. Firma Lek d.d. iz Ljubljane z izdajo Arterijske hipertenzije zato samo potrjuje nenehno pripravljenost za sodelovanje in podpiranje smotrnih razvojnih projektov v medicini.

Upava, da bo ta izdaja Arterijske hipertenzije sprejeta tako dobro kot dosedanje tri (1986, 1987, 1992). Želiva ji srečno pot.

V Ljubljani, decembra 1996.

Urednika: Jurij Dobovišek, Rok Accetto

Nazaj