PREDGOVOR K TRETJI IZDAJI

Prvi izdaji knjižice Arterijska hipertenzija iz let 1986 in 1987 sta že davno razprodani. Zdravniki potrebujejo sodobne in tekoče dopolnjene informacije o tem, danes nedvomno velikem zdravstvenem problemu. Najmanj vsakih pet let bi bilo treba znanje obnoviti, da ne bi zastarelo. Pri arterijski hipertenziji to zlasti velja za patofiziološka dogajanja pri regulaciji krvnega tlaka, novosti v etipatogenezi esencialne hipertenzije in farmakoterapiji. Prav zadnja je doživela v zadnjih štiridesetih letih veliko sprememb in jih še bo. Srečujemo se z vedno novimi zdravili, ki jih je treba poznati. Zato morajo biti ustrezno predstavljena.

Tretja izdaja je posodobljena in na marsikaterem, področju tudi natančneje napisana kot prejšnji. Pisci so zdravniki Univerzitetnega kliničnega centra in Univerzitetnega zavoda za zdravstveno varstvo. Med njimi so nekateri hkrati tudi fakultetni sodelavci. Vsi se že dolgo ukvarjajo s problemi hipertenzije.

Strokovna raven prikaza je zavestno višja kot pri prejšnjih izdajah. Knjiga je namenjena študentom medicine, specializantom interne medicine in sorodnih strok ter zdravnikom splošnega zdravstvenega varstva. Verjetno bodo kot pri prvi in drugi izdaji po njej radi segali tudi specialisti interne medicine in drugih strok, ki jim arterijska hipertenzija ni vsakdanje delo.

Snov smo skušali podati v čim bolj homogeni obliki, pri tem pa pustili vsakemu sestavku tudi osebno noto avtorja. Verjetno se vsem ponavljanjem nismo uspeli izogniti. Bralce vljudno prosimo, da nas opozorijo na morebitne napake ali zmote, ki so se nam morda prikradle v besedilo kljub skrbnemu strokovnemu in jezikovnemu pregledu.

Novost v tretji izdaji je, da je pri vsakem poglavju naveden avtor, ki ga je sestavil. Med besedilom so navedbe iz literature s številkami v oklepajih. Na koncu sestavka je navedena literatura po Vancouverski klasifikaciji.

Knjižici želimo, da bo ugodno sprejeta pri bralcih.

 Ljubljana, avgust 1992

 Prof. dr. Pavle Jezeršek

 Prim. dr. Jurij Dobovišek

Nazaj