Predgovor k drugi izdaji

Prva izdaja knjige ARTERIJSKA HIPERTENZIJA je bila razprodana prej kot v enem letu. Menimo, da se slovenski zdravniki še vedno zanimajo zanjo. Na pobudo Uredništva  Medicinskih razgledov smo se lotili nekaterih popravkov in izboljšav. Nekatera poglavja so povsem predelana. Veliko novosti je predvsem v poglavju o zdravljenju. Današnja znanost se naglo razvija in izsledkom iz literature je kar težko slediti. Pisci knjige želimo lastne izkušnje, pa tudi znanje, pridobljeno iz literature, posredovati v čim bolj zaokroženi in dobro pregledni obliki. Upamo, da nam je to v drobni publikaciji, ki je pred nami, uspelo.

Ljubljana, decembra 1987

Pavle Jezeršek

Nazaj