XVIII. Strokovni sestanek Sekcije za arterijsko hipertenzijo

Izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
Povzetki predavanj
Portorož, 27.11.2009

   

Uspešnost zdravljenja arterijske hipertenzije v ambulanti
Andreja Zupanc

 


(pdf datoteka 265 KiB)

Kuhinjska sol – problem sodobnega načina prehranjevanja
Snežana Škorić

 


(pdf datoteka 1155 KiB)

Vloga medicinske sestre ob kontrolnem pregledu bolnika s hipertenzijo v ambulanti
Andreja Šum-Lešnjak

(pdf datoteka 624 KiB)

Vsebina izobraževanja medicinske sestre za delo z bolniki s hipertenzijo
Nada Štamcar

(pdf datoteka 211 KiB)

Spremljanje krvnega tlaka
Primož Dolenc


(pdf datoteka 687 KiB)