Šesti Svetovni dan hipertenzije

Primerna teža - normalen krvni tlak

8. maj 2010

Obdelava podatkov ob meritvah krvnega tlaka in telesne mase

Nazaj

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev zastonj izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo merili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak. Vsak udeleženec je ob meritvi prejel njen zapis.

Ob meritvi krvnega tlaka smo udeležence zaprosili za osnovne podatke - poleg spola smo povprašali po starosti, kajenju in morebitnem jemanju antihipertenzijskih zdravil. Merilnik krvnega tlaka je izmeril krvni tlak in srčni utrip. Seveda se tudi tokrat zavedamo in opozarjamo na vse omejitve obdelanih podatkov, ki onemogočajo njihovo resno objavo - krvni tlak smo pri veliki večini udeležencev izmerili le enkrat, predpriprava preiskovanca na meritev ni bila povsem ustrezna (delo na terenu, v ne povsem mirnem okolju, omejen čas sproščanja pred meritvijo, možnost učinka bele halje). Kljub omenjenim omejitvam pa gre za delno naključen vzorec udeležencev in čeprav gre zgolj za informativne izsledke, so le-ti zanimivi.

Letos je bilo na Svetovni dan hipertenzije prvič slabo vreme - dež, veter in hladno. S stališča obdelave podatkov so izsledki letos precej drugačni, slabši od lanskih. Primerjava med različnimi kraji prikaže nekatere razlike v starosti in razporeditvi med spoloma. Prejeli in obdelali smo podatke iz vseh krajev, kjer je Sekcija za arterijsko hipertenzijo organizirala meritve krvnega tlaka. Iz Celja smo prejeli le delne podatke. V preglednici in slikah so prikazani nekateri izsledki. Omenimo lahko, da so bili preiskovanci v povprečju najstarejši na Jesenicah in v Novi Gorici, najmlajši pa v Novem mestu. V Brežicah so med pregledanimi prevladovale ženske. Najvišje povprečje sistoličnega krvnega tlaka je bilo letos na Jesenicah, diastoličnega pa na Bledu. Pri indeksu telesne mase v prednosti Murska Sobota. Prvič je med organizacijo prireditve prevladovalo slabo vreme - dež, veter in mraz - predvidevamo, da je bilo predvsem zato število meritev manjše kot lani.

Preglednica. Osnovni podatki o meritvah po krajih.

kraj

štev. mer.

delež (%)

moški (%)

zdravljeni (%)1

kajenje (%)

starost (leta)2

Bled

120

6,3

39,2

29,7

17,1

54,3

15,6

Brežice

154

8,1

35,1

33,8

12,3

50,6

16,8

Celje

157

8,2

41,4

 

 

50,4

14,9

Jesenice

185

9,7

46,7

41,6

15,1

58,7

15,8

Koper

172

9,0

46,5

31,6

18,0

54,2

18,4

Ljubljana

329

17,2

39,9

36,8

9,3

58,2

17,1

Maribor

127

6,6

47,2

26,7

19,4

52,7

16,0

Murska Sobota

322

16,8

44,9

32,8

16,7

49,3

14,3

Nova Gorica

166

8,7

46,4

33,7

19,3

58,7

16,2

Novo mesto

181

9,5

40,3

24,9

12,7

47,5

16,3

skupaj3

1913

100,0

42,8

33,1

15,0

53,5

16,6

1 odstotek preiskovancev, ki  so zdravljeni z zdravili zaradi hipertenzije

2 povprečje in standardna deviacija

 

Preglednica. Osnovna statistična obdelava meritev

kraj

štev. mer.

SKT
(mm Hg)1

DKT
(mm Hg)1

utrip
(min-1)1

ITM
(kg∙m-2)1

Bled

120

152,0

23,5

89,6

11,5

75,5

13,9

26,1

3,9

Brežice

154

146,7

24,7

88,4

11,8

75,7

12,0

26,7

4,4

Celje

157

142,7

22,8

85,5

11,0

72,6

12,7

 

 

Jesenice

185

154,4

22,7

87,8

11,9

74,5

13,7

27,0

4,1

Koper

172

148,5

23,4

87,8

13,0

75,2

12,1

26,3

4,2

Ljubljana

329

140,1

22,1

81,9

10,8

74,5

12,6

26,0

4,0

Maribor

127

135,7

22,1

85,1

11,4

74,0

11,8

26,8

4,4

Murska Sobota

322

139,7

20,8

86,2

12,1

73,3

11,2

27,9

5,0

Nova Gorica

166

146,5

23,5

87,3

12,3

71,7

11,3

26,4

3,7

Novo mesto

181

136,7

18,5

85,1

10,6

73,5

11,7

25,8

4,0

skupaj3

1913

143,6

22,9

86,0

11,8

74,0

12,3

26,5

4,2

SKT - sistolični krvni tlak, DKT - diastolični krvni tlak, ITM - indeks telesne mase

1 povprečje in standardna deviacija

 

Podrobnejša statistična obdelava podatkov in slikovni prikazi bodo predstavljeni naknadno.

Nazaj