Peti Svetovni dan hipertenzije

Kuhinjska sol in hipertenzija - tihi ubijalki
Sobota, 9. maja 2009
 

V letu 2009 petič organiziramo Svetovni dan hipertenzije. Svetovna liga za hipertenzijo je prvič razglasila Svetovni dan hipertenzije v letu 2005. Dosedanje organiziranje Svetovnih dni hipertenzije je bilo uspešno, tako da smo tudi letos pričakovali srečanja, javna zborovanja, znanstvena srečanja in obvestila v množičnih medijih po vsem svetu.

Namen svetovnega dneva hipertenzije je opozoriti na možganske kapi, srčne in ledvične bolezni, ki jih zvišan krvni tlak povzroča in obveščati javnost o  preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju hipertenzije. Vsako leto je 17. maj določen za Svetovni dan hipertenzije.

Hipertenzija ali zvišan krvni tlak je epidemija svetovnega pomena, ki prizadene več kot 1,5 milijarde ljudi po vsem svetu. Hipertenzija je glavni dejavnik tveganja za bolezni srca, možgansko kap in ledvične bolezni. Ker hipertenzija nima opozorilnih znakov, jo imajo mnogi ljudje, ne da bi se je zavedali. Bolezen pri njih je časovna bomba.

Namen Svetovnega dneva hipertenzije je poudariti naslednja dejstva:

Kuhinjska sol (sol, namizna sol, kemijsko natrijev klorid, NaCl) je pomemben razlog za zvišanje krvnega tlaka. Velika poraba kuhinjske soli je vzrok za hipertenzijo pri približno 3 od 10 ljudi. Hipertenzija je pomemben dejavnik tveganja za srčnožilne bolezni, ki je odgovorna za 64% možganskih kapi in 49% bolezni venčnega žilja (koronarno žilje prehranjuje srce). Vsako leto umre 7 milijonov na svetu zaradi zvišanega krvnega tlaka. Večje število teh smrti bi bilo možno preprečiti z zmanjšanjem vnosa natrija. Natrij je delna sestavina kuhinjske soli, vendar 80% natrija vnesemo s predelano ali konzervirano hrano in hrano, ki jo zaužijemo v lokalih.

Svetovna liga za hipertenzijo je v letu 2009 razglasila Svetovni dan hipertenzije 17. maja. V Sloveniji smo ga izjemoma priredili 9. maja.


Prireditve v Sloveniji

Krvni tlak ste si lahko brezplačno izmerili 9.5.2009 med 9. in 13. uro v naslednjih krajih:

Bled: Trgovsko poslovni center
Brežice: Intermarket
Celje: križišče Prešernove in Stanetove ulice
Jesenice: Mercator Center
Koper: ploščad med hotelom Koper in slaščičarno
Ljubljana: Prešernov trg
Maribor: Trg svobode
Murska Sobota: BTC center
Nova Gorica: Bevkov trg / Mercator center
Novo mesto: Mercator center Cikava

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev brezplačno izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo izmerili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak.

Vsak udeleženec je po meritvi prejel njen zapis. Razdeljevali smo izobraževalne letake in knjižice o hipertenziji, meritvah krvnega tlaka, ustrezni prehrani, dejavnikih tveganja za srčnožilne bolezni, informacijah o organih, ki jih hipertenzija okvarja, ipd. Na dodatni stojnici v Ljubljani ste lahko izvedeli več o kuhinjski soli in njenem vplivu na krvni tlak. Razdeljevali smo okusne pirin kruh z zmanjšano vsebnostjo kuhinjske soli.

Organizatorji prireditev smo se v živo vključevali v spored različnih radijskih postaj.

Zahvaljujemo se članom Izvršilnega odbora Sekcije za arterijsko hipertenzijo, ki so organizirali meritve krvnega tlaka in spremljajoče prireditve. Posebna zahvala gre ga. Alenki Strnad – Rezi za medijsko pokrivanje prireditev, Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto za pomoč pri organizaciji, ter podjetju Diafit d.o.o., trgovini z medicinskimi pripomočki, ki je posodilo samodejne oscilometrične merilnike krvnega tlaka. V letošnjem letu je v Ljubljani sodelovala še ga. dr. Cirila Hlastan Ribič, univ. dipl. ing. živ., vodja programov prehrane CINDI Slovenija s sodelavkami.

Organizatorja:
Sekcija za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo
Klinični oddelek za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pokrovitelj:
Ministrstvo RS za zdravje

Generalni sponzor:
Krka d.d., Novo mesto

Nazaj