Četrti Svetovni dan hipertenzije

Merite si krvni tlak doma

10. maj 2008

Obdelava zajetih podatkov ob meritvah krvnega tlaka

Nazaj

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev zastonj izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo merili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak. Vsak udeleženec je ob meritvi prejel njen zapis.

Ob meritvi krvnega tlaka smo udeležence zaprosili za osnovne podatke - poleg spola smo povprašali po starosti, kajenju in morebitnem jemanju antihipertenzijskih zdravil. Merilnik krvnega tlaka je izmeril krvni tlak in srčni utrip. Seveda se tudi tokrat zavedamo in opozarjamo na vse omejitve obdelanih podatkov, ki onemogočajo njihovo resno objavo - krvni tlak smo pri veliki večini udeležencev izmerili le enkrat, predpriprava preiskovanca na meritev ni bila povsem ustrezna (delo na terenu, v ne povsem mirnem okolju, omejen čas sproščanja pred meritvijo, možnost učinka bele halje). Kljub omenjenim omejitvam pa gre za delno naključen vzorec udeležencev in čeprav gre zgolj za informativne izsledke, so le-ti zanimivi. Zelo je razveseljivo, da se podatki dobro ujemajo z lanskimi. Tudi primerjava med različnimi kraji ne prikaže prevelikih razlik, kar pomeni, da podatki niso povsem neverodostojni. Žal nismo prejeli podatkov o meritvah v Celju. V preglednici in slikah so prikazani nekateri izsledki.

Preglednica. Meritve po krajih.

kraj

št. meritev

delež vseh (%)

moški (%)

zdravljeni (%)1

kajenje (%)

starost (leta)2

SKT
(mm Hg)
2

DKT
(mm Hg)
2

utrip
(min-1)
2

Bled

154

7,1

40,1

22,4

17,6

54

15

140

22

87

12

76

11

Brežice

198

9,1

41,9

34,3

14,1

50

14

134

18

84

11

76

12

Celje3

Jesenice

181

8,3

48,1

31,5

16,0

55

15

141

24

90

14

75

14

Koper

199

9,1

42,0

36,2

12,7

60

15

136

22

83

13

77

15

Ljubljana

437

20,0

42,2

26,2

12,8

56

16

131

19

79

11

78

13

Maribor

191

8,7

45,0

42,9

12,0

59

15

142

21

85

12

76

13

Murska Sobota

352

16,1

44,6

30,9

18,6

47

15

138

20

86

12

75

13

Nova Gorica

213

9,8

38,5

29,1

15,0

57

17

139

22

84

12

73

12

Novo mesto

259

11,9

46,9

23,5

12,2

47

16

136

20

81

10

75

12

skupaj

2184

100,0

43,5

30,2

14,5

53

16

137

21

84

12

76

13

SKT - sistolični krvni tlak, DKT - diastolični krvni tlak

1 odstotek preiskovancev, ki  so zdravljeni z zdravili zaradi hipertenzije

2 povprečje in standardna deviacija

3 nismo prejeli podatkov

 

Slika. Pogostnost zdravljenja hipertenzije z zdravili v starostnih skupinah (N=2053)
 
Slika. Razporeditev pregledanih preiskovancev in zdravljenje hipertenzije po starostnih skupinah – prikazan je relativen delež vseh zdravljenih zaradi hipertenzije v starostnih skupinah (N=2053)
 
Slika. Primerjava zdravljenja hipertenzije med spoloma v starostnih skupinah (N=2053)
 
Slika. Pogostnost kajenja v starostnih skupinah – primerjava spolov (N=2041). Pri preiskovancih je pogostnost kajenja pribl. 15%, brez razlik med spoloma.
 
Slika. Krvni tlak pri preiskovancih, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=1511). Normotenziven krvni tlak ima 61% preiskovancev.
 
Slika. Krvni tlak pri bolnikih zdravljenih zaradi hipertenzije z zdravili (N=655). Urejen krvni tlak ima 32% preiskovancev.
 
Slika. Povprečje krvnega tlaka in srčnega utripa po starostnih skupinah preiskovancev, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=1447)
 
Slika. Primerjava povprečij krvnega tlaka med obema spoloma po starostnih skupinah preiskovancev, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=1447)

Nazaj