Četrti Svetovni dan hipertenzije

Merite si krvni tlak doma
Sobota, 10. maja 2008
 

V letu 2008 smo četrtič organizirali Svetovni dan hipertenzije. Svetovna liga za hipertenzijo je prvič razglasila Svetovni dan hipertenzije v letu 2005. Dosedanje organiziranje Svetovnih dni hipertenzije je bilo uspešno, tako da smo tudi letos pričakovali srečanja, javna zborovanja, znanstvena srečanja in obvestila v množičnih medijih po vsem svetu.

Hipertenzija ali zvišan krvni tlak je epidemija svetovnega pomena, ki prizadene 1,5 milijarde ljudi po vsem svetu. Hipertenzija je glavni dejavnik tveganja za bolezni srca, možgansko kap in ledvične bolezni. Ker hipertenzija nima opozorilnih znakov, jo imajo mnogi ljudje, ne da bi se je zavedali. Bolezen pri njih je časovna bomba.

Namen Svetovnega dneva hipertenzije je izboljšati zavedanje o hipertenziji, poudariti njene pomembne zdravstvene zaplete ter posredovati javnosti po vsem svetu informacije o njenem preprečevanju, odkrivanju, zdravljenju in obvladovanju. Svetovna liga za hipertenzijo je v letu 2008 razglasila Svetovni dan hipertenzije 17. maja. V Sloveniji smo ga izjemoma priredili 10. maja.

Geslo 4. Svetovnega dneva hipertenzije je bilo »Merite si krvni tlak doma«. Svetovni dan hipertenzije je opozorilo vsakemu posamezniku, da se zaveda svojega krvnega tlaka in prevzema odgovornost za svoje zdravje. Merjenje krvnega tlaka doma omogoča posamezniku in zdravstvenemu osebju vpogled v vsakodnevno urejenost krvnega tlaka. Z meritvami krvnega tlaka v domačem okolju preverjamo tudi, kako spremembe življenjskega stila in zdravila učinkujejo na obvladovanje posameznikovega krvnega tlaka.

Zavedamo se, da si vsi posamezniki ne morejo privoščiti svojega merilnika za krvni tlak. V takem primeru priporočamo, da obiščete svojo zdravstveno ali javno ustanovo, kjer vam izmerijo krvni tlak.

Pomembno sporočilo je, »da se zavedate svojega krvnega tlaka in ga redno preverjate«. Poznavanje lastnih vrednosti krvnega tlaka je prvi korak k preprečevanju hipertenzije in posledično srčnih bolezni, možganske kapi in ledvičnih bolezni.

Delujte v svojem okolju. Naj čimveč ljudi pozna svoj krvni tlak. Skupaj lahko izboljšamo sedanje stanje.

Prireditve v Sloveniji

Krvni tlak ste si lahko izmerili 10.5.2008 med 9. in 13. uro v naslednjih krajih:

Bled: Trgovsko poslovni center
Brežice: Intermarket
Celje: križišče Prešernove in Stanetove ulice
Jesenice: Mercator Center
Koper: ploščad med hotelom Koper in slaščičarno
Ljubljana: Prešernov trg
Maribor: Trg svobode
Murska Sobota: BTC
Nova Gorica: Bevkov trg
Novo mesto: Mercator center Cikava

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev zastonj izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo izmerili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak.

Vsak udeleženec je po meritvi prejel njen zapis. Razdeljevali smo izobraževalne letake in knjižice o hipertenziji, meritvah krvnega tlaka, ustrezni prehrani, dejavnikih tveganja za srčnožilne bolezni, informacijah o organih, ki jih hipertenzija okvarja, ipd.

Organizatorji prireditev smo se v živo vključevali v spored različnih radijskih postaj.

Zahvaljujemo se članom Izvršilnega odbora Sekcije za arterijsko hipertenzijo, ki so organizirali meritve krvnega tlaka in spremljajoče prireditve. Posebna zahvala gre ga. Alenki Strnad – Rezi za medijsko pokrivanje prireditev, Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto za pomoč pri organizaciji, ter podjetju Diafit d.o.o., trgovini z medicinskimi pripomočki, ki je posodilo avtomatizirane merilnike krvnega tlaka.

Organizatorja:
Sekcija za arterijsko hipertenzijo, SZD
Klinični oddelek za hipertenzijo, UKC Ljubljana

Pokrovitelj:
Ministrstvo RS za zdravje

Generalni sponzor:
Krka d.d., Novo mesto

Nazaj