Tretji Svetovni dan hipertenzije

Zdrav način življenja – normalen krvni tlak

12. maj 2007

Analiza zajetih podatkov ob meritvah krvnega tlaka

Nazaj

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev zastonj izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo merili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak. Vsak udeleženec je ob meritvi prejel njen zapis.

Ob meritvi krvnega tlaka smo udeležence zaprosili za osnovne podatke - poleg spola smo povprašali po starosti in morebitnem jemanju antihipertenzivnih zdravil. Merilnik krvnega tlaka je izmeril krvni tlak in srčni utrip. Seveda se zavedamo vseh omejitev, ki onemogočajo resno objavo izsledkov - krvni tlak smo pri veliki večini udeležencev izmerili le enkrat, morda predpriprava preiskovanca na meritev ni bila v vseh primerih povsem ustrezna (delo na terenu, v ne povsem mirnem okolju, omejen čas sproščanja, možnost učinka bele halje). Kljub omenjenim omejitvam pa gre za delno naključen vzorec udeležencev in čeprav gre zgolj za informativne izsledke, so le-ti zanimivi. Zelo je razveseljivo, da se podatki dobro ujemajo z lanskimi (samo Ljubljana), kar pomeni, da obdelava podatkov ni povsem neverodostojna. V preglednici in slikah so prikazani nekateri izsledki.

Preglednica. Meritve po krajih.

kraj

št. meritev

moški (%)

zdravljeni (%)1

starost (leta)2

SKT
(mm Hg)2

DKT
(mm Hg)2

utrip
(min-1)2

Bled

237

49,4

22,8

53

16

139

22

83

12

76

13

Brežice3

192

40,6

35,6

50

14

Celje4

Jesenice

211

40,8

41,0

55

15

141

21

87

14

Koper

257

39,3

30,2

60

15

142

22

85

13

75

12

Ljubljana

548

36,7

35,8

56

17

133

21

81

12

76

14

Maribor

194

42,3

23,5

61

14

139

23

86

13

77

13

Murska Sobota

407

44,7

33,9

45

15

137

20

84

12

76

12

Nova Gorica

318

44,7

33,9

57

16

140

21

83

12

75

12

Novo mesto

252

42,9

26,9

48

18

135

19

83

11

76

11

skupaj (obdelava)

2417

42,7

29,8

54

17

137

21

83

12

76

13

skupaj5

2616

41,9

30,8

54

16

 

 

 

 

 

 

SKT - sistolični krvni tlak, DKT - diastolični krvni tlak

1 odstotek preiskovancev, ki  so zdravljeni z zdravili zaradi hipertenzije

2 povprečje in standardna deviacija

3 neustrezno razmerje končnih številk (priljubljene številke), meritev nismo upoštevali

4 nismo prejeli podatkov

5 vsi razpoložljivi splošni podatki

 

Slika. Starostna struktura preiskovancev in delež bolnikov, ki imajo antihipertenzijska zdravila (N=2616)
 
Slika. Pogostnost zdravljenja hipertenzije z zdravili po starostnih skupinah (N=721)
 
Slika. Krvni tlak pri preiskovancih, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=1654)
 
Slika. Krvni tlak pri bolnikih zdravljenih zaradi hipertenzije z zdravili (N=721)
 
Slika. Povprečje krvnega tlaka in srčnega utripa po starostnih skupinah preiskovancev, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=1654)
 
Slika. Primerjava povprečij krvnega tlaka med obema spoloma po starostnih skupinah preiskovancev, ki nimajo zdravil za hipertenzijo (N=1654)

Nazaj