Tretji Svetovni dan hipertenzije

Zdrav način življenja – normalen krvni tlak

12. maj 2007

Nazaj

Zakaj svetovni dan hipertenzije? Svetovni dan hipertenzije opozarja na resne zdravstvene posledice zvišanega krvnega tlaka. Na ta dan želimo posredovati javnosti informacije o preprečevanju, ugotavljanju in zdravljenju zvišanega krvnega tlaka. Svetovna liga za hipertenzijo je za tretji svetovni dan hipertenzije razglasila četrtek, 17. maja 2007.

Delovno geslo 3. svetovnega dneva hipertenzije je bilo "Zdrav način življenja – normalen krvni tlak". V Sloveniji smo prireditve ob tretjem Svetovnem dnevu hipertenzije organizirali v soboto, 12. maja 2007 med 9. in 12. uro v več krajih:

Bled: Trgovsko-poslovni center

Brežice: Intermarket

Celje: Glavni trg

Jesenice: Mercator center

Koper: ploščad med tržnico in Hotelom Koper

Ljubljana: Prešernov trg

Maribor: Grajski trg

Murska Sobota: BTC center

Nova Gorica: Bevkov trg / Mercator center

Novo mesto: Glavni trg

Udeleženci so lahko ob svetovnem dnevu hipertenzije:

·         opazovali različne kulturno - zabavne prireditve

·         obiskali stojnice s poučnimi zloženkami in drugimi informacijami

·         izpolnjevali kviz z različnimi priložnostnimi nagradami

·         prevzeli pisan balonček z natisnjenimi normalnimi vrednostmi krvnega tlaka.

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev zastonj izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo merili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak.

Vsak udeleženec je ob meritvi prejel njen zapis. Razdeljevali smo izobraževalne letake in knjižice o hipertenziji, meritvah krvnega tlaka, ustrezni prehrani, dejavnikih tveganja za srčnožilne bolezni, informacijah o tarčnih organih, ki jih hipertenzija okvarja, ipd.

Organizatorji prireditev smo se v živo vključevali v spored različnih radijskih postaj.

Zahvaljujemo se članom Izvršilnega odbora Sekcije za arterijsko hipertenzijo, ki so organizirali meritve krvnega tlaka in prireditve ob tem. Posebna zahvala gre ga. Alenki Strnad – Rezi za medijsko pokrivanje prireditev, Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto za pomoč pri organizaciji, ter podjetju Diafit d.o.o., trgovini z medicinskimi pripomočki, ki je posodilo avtomatizirane merilnike krvnega tlaka.

Nazaj