Drugi Svetovni dan hipertenzije

Preprečimo hipertenzijo

Dosežimo cilj! Zdravimo do ciljnih vrednosti

13. maj 2006

Analiza zajetih podatkov ob meritvah krvnega tlaka v Ljubljani

Nazaj

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev zastonj izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo merili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak. Vsak udeleženec je ob meritvi prejel njen zapis.

Ob meritvi krvnega tlaka smo udeležence zaprosili za osnovne podatke - poleg spola smo povprašali po starosti in morebitnem jemanju antihipertenzivnih zdravil. Merilnik krvnega tlaka je izmeril krvni tlak in srčni utrip. Seveda se zavedamo vseh omejitev, ki onemogočajo resno objavo izsledkov - krvni tlak smo pri veliki večini udeležencev izmerili le enkrat, morda predpriprava preiskovanca na meritev ni bila v vseh primerih povsem ustrezna (delo na terenu, v ne povsem mirnem okolju, omejen čas sproščanja, možnost učinka bele halje). Kljub omenjenim omejitvam pa gre za delno naključen vzorec udeležencev in čeprav gre zgolj za informativne izsledke, so le-ti zanimivi. V preglednici in slikah so prikazani nekateri izsledki za meritve v Ljubljani.

Število meritev: 240
Moški: 100 – zdravljeni 34 (34%), starost 58,1±15,3 (6–84) let, KT 144,8±19,3 (93–214) / 82,7±11,7 (34–118) mm Hg
Ženske: 140 – zdravljene 95 (32%), starost 53,5±16,9 (8–87) let, KT 132,5±20,2 (83–205) / 80,6±12,5 (54–113) mm Hg
Skupaj: Starost: 55,4±16,4 (6-87) let Število zdravljenih: 79/161 (33/67%)
Sistolični krvni tlak: 138±20 (83-214) mm Hg
Diastolični krvni tlak: 81±12 (34-118) mm Hg

Razmejitve meritev. Nezdravljeni preiskovanci.

  Sistolični % Diastolični % Krvni tlak %
< 120 / 80 mm Hg

33

20

74

46

26

16

< 135 / 85 mm Hg

51

32

26

16

42

26

< 140 / 90 mm Hg

18

11

29

18

25

16

normotenzija

102

63

129

80

93

58

< 160 / 100 mm Hg

46

29

24

15

52

32

< 180 / 110 mm Hg

10

6

5

3

11

7

≥ 180 / 110 mm Hg

3

2

3

2

5

3

hipertenzija

59

37

32

20

68

42

skupaj

161

100

161

100

161

100

 

Razmejitve meritev. Zdravljeni preiskovanci.

  Sistolični % Diastolični % Krvni tlak %
< 120 / 80 mm Hg

10

13

36

46

7

9

< 135 / 85 mm Hg

14

18

9

11

15

19

< 140 / 90 mm Hg

8

10

12

15

6

8

urejen krvni tlak

47

59

57

72

28

35

< 160 / 100 mm Hg

28

35

13

16

29

37

< 180 / 110 mm Hg

15

19

8

10

17

22

≥ 180 / 110 mm Hg

4

5

1

1

5

6

neurejen krvni tlak

32

41

22

28

51

65

skupaj

79

100

79

100

79

100

 

Slika. Starostna struktura in spol preiskovancev (N=240)
 
Slika. Pogostnost zdravljenja hipertenzije z zdravili po starostnih skupinah (N=240)

Nazaj