Drugi Svetovni dan hipertenzije

Preprečimo hipertenzijo

Dosežimo cilj! Zdravimo do ciljnih vrednosti

13. maj 2006

Nazaj

Zakaj svetovni dan hipertenzije? Svetovni dan hipertenzije opozarja na resne zdravstvene posledice zvišanega krvnega tlaka. Na ta dan želimo posredovati javnosti informacije o preprečevanju, ugotavljanju in zdravljenju zvišanega krvnega tlaka. Svetovna liga za hipertenzijo je za drugi Svetovni dan hipertenzije razglasila soboto, 13. maj 2006.

Delovno geslo 2. Svetovnega dneva hipertenzije je bilo "Preprečimo hipertenzijo. Dosežimo cilj! Zdravimo do ciljnih vrednosti". V Sloveniji smo prireditve ob drugem Svetovnem dnevu hipertenzije organizirali v soboto, 13. maja 2006 med 10. in 13. uro v več krajih:

Bled: Trgovsko-poslovni center

Celje: Glavni trg

Jesenice: Mercator center

Koper: ploščad med tržnico in Hotelom Koper

Ljubljana: Kongresni trg

Maribor: Trg svobode

Murska Sobota: BTC center

Nova Gorica: Bevkov trg / Mercator center

Novo mesto: Glavni trg

Udeleženci so lahko ob svetovnem dnevu hipertenzije:

·         opazovali različne kulturno - zabavne prireditve

·         obiskali stojnice s poučnimi zloženkami in drugimi informacijami

·         izpolnjevali kviz z različnimi priložnostnimi nagradami

·         prevzeli pisan balonček z natisnjenimi normalnimi vrednostmi krvnega tlaka.

Udeležencem so medicinske sestre oz. tehniki s poznavanjem tehnike meritev zastonj izmerili krvni tlak. Krvni tlak smo merili z avtomatiziranimi oscilometričnimi merilniki na nadlahti, pri posameznikih pa tudi ročno – v okoliščinah, kjer avtomatizirani merilniki niso mogli izmeriti, ali so neustrezno izmerili krvni tlak.

Vsak udeleženec je ob meritvi prejel njen zapis. Razdeljevali smo izobraževalne letake in knjižice o hipertenziji, meritvah krvnega tlaka, ustrezni prehrani, dejavnikih tveganja za srčnožilne bolezni, informacijah o tarčnih organih, ki jih hipertenzija okvarja, ipd. Pisanih balončkov z napisom krvnega tlaka je zmanjkalo, tako kot leto prej.

Organizatorji prireditev smo se v živo vključevali v spored različnih radijskih postaj. Na prizoriščih smo organizirali različne krajše kulturne in zabavne prireditve: od glasbe do glasbenih prireditev v živo. Plesni nastopi so poudarjali pomembnost fizične aktivnosti. Na Bledu se je v dogajanje vključil tudi čarovnik. Večino prireditev so povezovali poklicni govorci. V živo smo se iz več prizorišč vključevali v različne lokalne radijske postaje, posebej Radio Hit. Nekaj intervjujev smo imeli člani sekcije tudi pred in po dnevu hipertenzije. V prilogi Dela je izšel zapis o hipertenziji. Nekatere spletne strani so poročale o dogodku.

Ob 2. Svetovnem dnevu smo izmerili lepo število meritev krvnega tlaka - okrog 1660 v vseh krajih. V Ljubljani je bilo meritev manj kot ob 1. Svetovnem dnevu hipertenzije, kar smo pripisali zelo lepemu vremenu po dolgem času, kar je dobesedno izpraznilo mesto.

Tudi za 2. Svetovni dan hipertenzije ocenjujemo, da je bil uspešen in opazen dogodek v Sloveniji. Naša in podobne prireditve poskušajo obveščati javnost o nevarnostih zvišanega krvnega tlaka in drugih dejavnikih tveganja za srčnožilne bolezni.

Zahvaljujemo se članom Izvršilnega odbora Sekcije za arterijsko hipertenzijo, ki so organizirali meritve krvnega tlaka in prireditve ob tem. Posebna zahvala gre ga. Alenki Strnad – Rezi za medijsko pokrivanje prireditev, Krki, tovarni zdravil, d.d., Novo mesto za pomoč pri organizaciji, ter podjetju Diafit d.o.o., trgovini z medicinskimi pripomočki, ki je posodilo avtomatizirane merilnike krvnega tlaka.

Nazaj