Upravni odbor Združenja za arterijsko hipertenzijo
Executive Committee of the Slovenian Hypertension Society

Združenje za hipertenzijo

Slovensko zdravniško društvo

Dunajska 162

1000 Ljubljana

tel.     (01) 522 54 89

faks.   (01) 522 56 00

Slovenian Hypertension Society

Slovenian Medical Association

Dunajska 62

SI - 1000 Ljubljana (Slovenia)

tel.     +386 1 522 54 89

fax     +386 1 522 56 00

 

Predsednica

President

Jana Brguljan-Hitij, dr. med.

jana.brguljan-hitij@guest.arnes.si

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

 

Podpredsednik

Vice President

Primož Dolenc, dr. med.

primoz.dolenc@hipertenzija.org

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Tajnik

Secretary

Andrej Erhartič, dr. med.

andrej.erhartic@hipertenzija.org

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

Blagajničarka

Treasurer

Judita Knez, dr. med.

 

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

 

Administrativna tajnica

Administrative Secretary

Tina Mali

tina.mali@hipertenzija.org

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

 

Člani

Members

Nina Božič, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

 

 

Darja Gnezda Mugerli, dr. med.

Oddelek za kardiologijo, Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici

 

 

 

Orjana Hrvatin, dr. med.

Zdravstveni dom Koper, Dellavallejeva 4, 6000 Koper

 

 

 

Amela Kabaklić, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

 

 

Vlasta Malnarič Marentič, dr. med.

Splošna bolnišnica Novo mesto, Interni oddelek, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

   

 

Husam Franjo Naji, dr. med.

Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Klinika za interno medicino, univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

 

 

 

Meta Penko

Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Klinika za interno medicino, univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

 

 

 

Igor Praznik, dr. med.

Zasebna ambulanta, Kerševa 2, 3212 Vojnik

 

 

 

Barbara Salobir, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

 

 

Mojca Savnik Iskra, dr. med.

Interni oddelek, Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice

 

 

 

Cirila Slemenik Pušnik, dr. med.
Oddelek za interno medicino, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

 

 

 

Ksenija Tušek Bunc, dr. med.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor

 

 

 

Leopold Zonik, dr. med.

Zdravstvena enota Bled, Zdravstveni dom Radovljica, Mladinska 1, 4260 Bled

 

 

Častni člani

Honorary Members

†prof. dr. Pavle Jezeršek, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

 

 

dr. Jurij Dobovišek, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana

 

 

 

prof. dr. Rok Accetto, dr. med.

KO za hipertenzijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Vodnikova 62, 1000 Ljubljana